Blizny

leczenie bliznZastanawiając się nad tym, w jaki sposób powstają blizny musimy liczyć się z tym, że pojawiają się z przynajmniej kilku powodów. Bez względu jednak na to, czy spowodował je uraz termiczny, mechaniczny albo chemiczny, czy też mówimy o bliznach jako o konsekwencji zabiegu chirurgicznego, powinniśmy pamiętać o tym, że proces gojenia się skóry jest bardzo złożony. Sama blizna powstaje właśnie w czasie jego trwania i choć mamy do czynienia z procesem w pełni naturalnym, jego ostateczny efekt ma prawo budzić nasze niezadowolenie. Co więcej, na proces gojenia się skóry negatywnie wpływają bardzo zróżnicowane czynniki, ich pojawienie się jest zaś dość prawdopodobne i dlatego, że mamy do czynienia z procesem nie tylko wieloetapowym, ale i wieloczynnikowym.

Nie można lekceważyć i tego, że problem blizn nie jest wyłącznie estetyczny, często wpływa bowiem i na kondycję psychiczną pacjenta. Trudno dziwić się więc, że zagadnieniom związanym z ich leczeniem poświęca się coraz więcej uwagi. Wskazanie tej metody leczenia blizn, która przyniosłaby najlepsze rezultaty nie jest prostym zadaniem, w dużej mierze jest to bowiem uzależnione od oceny klinicznej defektu, wywiadu z pacjentem, a niekiedy także od doświadczenia samego lekarza. Ocena stanu blizny wydaje się jednak najbardziej znacząca, w czasie jej trwania konieczne jest przy tym nie tylko zwrócenie uwagi na jej położenie, ale i na masę, konsystencję, zarys, zabarwienie, aktywność i wrażliwość.

Blizny dzielone są przez lekarzy na dojrzałe, niedojrzałe oraz przerosłe, właściwe ich skategoryzowanie sprawia zaś, że podejmowanie krok zaradczych staje się zdecydowanie łatwiejszym zadaniem. W ostatnich latach medycyna rozwija się jednak coraz bardziej dynamicznie, mamy więc prawo oczekiwać, że również leczenie blizn będzie stopniowo stawało się procesem coraz bardziej wydajnym. Pacjentowi nie wolno jednak zapominać o tym, że nie ma metody jednoznacznie skutecznej. Za każdym razem powinna być ona dobierana w indywidualny sposób, nie może zaś dziwić i to, że niekiedy skuteczne okazuje się dopiero rozwiązanie stanowiące połączenie kilku sposobów eliminowania blizn. Czas leczenia nie należy do krótkich, niekiedy zaś o skuteczności zadecydować może dopiero zmiana stosowanej początkowo metody. Choć z sytuacją taką nie mamy do czynienia często, lekarze przestrzegają również przed ryzykiem nawrotu zmian chorobowych.